محصولات جدید

800,000ریال
40,000ریال
130,000ریال
700,000ریال

حلوا شکری 400گرمی باز

با تزیین پسته 40...
550,000ریال
120,000ریال
200,000ریال
220,000ریال
500,000ریال
420,000ریال
220,000ریال
350,000ریال
360,000ریال
360,000ریال
270,000ریال
120,000ریال
450,000ریال
350,000ریال
210,000ریال
220,000ریال
220,000ریال
280,000ریال
190,000ریال
450,000ریال
380,000ریال
120,000ریال
120,000ریال
120,000ریال

بیسکوئیت ساقه طلایی مینو

بیسکوئیت سبوسدار
130,000ریال
180,000ریال
90,000ریال
80,000ریال
90,000ریال
80,000ریال
950,000ریال
3,600,000ریال
170,000ریال
170,000ریال
170,000ریال
280,000ریال
170,000ریال
160,000ریال
150,000ریال
160,000ریال
220,000ریال
240,000ریال

لبو

1کیلوگرم±100گرم


عرضه به زودی
450,000ریال
500,000ریال
400,000ریال
230,000ریال
540,000ریال
90,000ریال
160,000ریال
160,000ریال
160,000ریال
160,000ریال
160,000ریال
40,000ریال
40,000ریال
40,000ریال
50,000ریال
100,000ریال
100,000ریال
100,000ریال
100,000ریال
50,000ریال
100,000ریال
60,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
50,000ریال

کیوی

1کیلوگرم±100گرم


عرضه به زودی
120,000ریال
1,180,000ریال
1,000,000ریال
580,000ریال
1,330,000ریال
400,000ریال
430,000ریال

شلغم

1کیلوگرم±100گرم


عرضه به زودی

سیر

1کیلوگرم±100گرم


عرضه به زودی
150,000ریال
150,000ریال
150,000ریال
130,000ریال
130,000ریال
120,000ریال
120,000ریال
240,000ریال
150,000ریال
100,000ریال
960,000ریال

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید